Accurate Reconciliation

Een uitgebreide begin tot eind oplossing voor reconciliatie en certificering van rekeningen die alle transactietypen en financiële instrumenten behandelt.

Begin tot eind afstemming en certificering van rekeningen voor alle soorten transacties en financiële instrumenten

Veel organisaties zijn afhankelijk van meerdere systemen om toegang te krijgen tot de gegevens die nodig zijn voor maandelijkse en driemaandelijkse boekhoudkundige reconciliatie en dagelijkse transactionele koppelingen. Sommige gebruiken een handmatig reconciliatieproces dat gebaseerd is op foutgevoelige spreadsheets. Uitzonderingen worden daardoor traag opgelost en het is bijna onmogelijk om de enige versie van de waarheid te krijgen die financiële en uitvoerende teams nodig hebben.

Accurate Reconciliation

Onze uitgebreide end-to-end oplossing voor reconciliatie en certificering van rekeningen, behandelt alle transactietypen en financiële instrumenten. De oplossing integreert zowel gegevens op transactie- en balansniveau en automatiseert het gehele reconciliatieproces, van gegevensverzameling en matching tot goedkeuringen en controles aan het einde van de periode.

Automatiseer Het Reconciliatieproces Volledig

Verminder de tijd die nodig is voor dagelijkse afsluitingen en periodieke reconciliatie-activiteiten.

Integreer Balans en Transactie-Niveau Data

Elimineer handmatige interventies en wordt voorzien van snelle, kostenefficiënte oplossingen.

Stel Ondernemingsbestuur En-Controle Van Kracht

Stel controle van kracht en maak verbeterde audit- en nalevingsprocedure mogelijk.

Realtime Reconciliatie

Accurate Reconciliation werkt als een gecentraliseerd middelpunt dat activiteiten consolideerd en baanbrekende verwerking mogelijk maakt. Deze enkele, gestandaardiseerde architectuur stuurt informatie over grenzen in realtime, waardoor een snelle reactie en geïnformeerde besluitvorming mogelijk wordt gemaakt. Via een webinterface krijgt het personeel in de hele onderneming een beter overzicht van de informatie en de werkstroom. Zo kunnen zij profiteren van de beste mogelijkheden op het gebied van matching, uitzonderingsbeheer en -oplossing, risicobeheer en rapportage. Snelheid en gemak zijn echter maar de helft van het verhaal.

Accurate Reconciliation helpt bedrijven ook bij het verminderen van financiële en operationele risico’s en het benutten van intraday investeringskansen.

Moeiteloze Gegevensverzameling

Gegevens kunnen in elk formaat worden geïmporteerd vanuit interne bronnen zoals een grootboek- of crediteurensysteem, of extern vanuit een bank, berichtennetwerk of andere gegevensbronnen. Operationele gebruikers hoeven de eenheden van gegevensoverdrachten niet te kennen. In plaats daarvan moeten ze weten waar elke transactie zich bevindt op weg naar schikking. Accurate Reconciliation doorbreekt de complexiteit van gegevens en levert de benodigde informatie – duidelijk en snel.


Accurate Reconciliation verlaagt de eisen op technologische middelen door de instroomproces van nieuwe afstemmingen, accounts en gebruikers te vereenvoudigen via een single-user interface voor reconciliatie-administratie. 

Flexibele en Krachtige Koppeling

Zodra posities, transacties en balansen zijn geïmporteerd, gaat de unieke, op regels gebaseerde koppelingsmachine aan het werk, waarbij automatisch zoveel mogelijk items worden gekoppeld op basis van de specifieke criteria van het bedrijf, waaronder één-op-één, één-op-veel en veel-op-veel items. De matchcriteria kunnen gebaseerd zijn op elk type item of attribuut in het systeem.


Deze flexibiliteit stelt organisaties in staat om de matchcriteria aan te passen aan de unieke kenmerken van elk transactietype. Dit resulteert in een hoger auto-matchpercentage.

Krachtig Uitzonderingsbeheer

Accurate Reconciliation: Workflow automatiseert en controleert het hele onderzoeksproces naar uitzonderingen en functioneert als een geïntegreerde case management oplossing. Organisaties kunnen hierdoor bedrijfsprocessen automatiseren en controleren door regels te definiëren die een reeks taken uitvoeren en de uitzonderingen oplossen die in het reconciliatieproces worden gegenereerd.


Dit zal de overbelaste backofficeteams in staat stellen om aan de eisen van klanten te voldoen en beter om te gaan met de stijgende transactievolumes door de productiviteit en efficiëntie van de uitzonderingsonderzoeksprocessen drastisch te verbeteren.

Rapportage en Uitbreidbaarheid

Accurate Reconciliation biedt een uitgebreide oplossing voor het bekijken en certificeren van reconciliatie-informatie binnen de gehele onderneming. De oplossing biedt grafische, real-time informatie over de status van het reconciliatie- en transactiebeheerproces, trendanalyses en vergelijkingen van de huidige prestaties met benchmarks. De realtime rapportagemogelijkheden maken handmatige rapportage overbodig en stellen organisaties in staat om de analyse te verschuiven naar Day-1 taken.

De oplossing biedt ook krachtige uitbreidingsmogelijkheden via de ingebouwde scripttaal, zonder dat wijzigingen in de broncode nodig zijn.

SWIFT-Accreditatie

Oplossingen voor het koppelen van transacties, reconciliaites en uitzonderingenbeheer zijn geaccrediteerd met de 2023 SWIFT Certified Application for Reconciliation. Ga voor meer informatie naar de Swift
Certified Applications Finder pagina
.”

Meer informatie over Trintech